અફરમેશન શું છે? | અફરમેશન માં ફાયદા અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે | What is Affirmation in Gujarati

દોસ્તો તમારાં મન માં વાંચતા ની સાથે જ તરત જ કોઈ શબ્દ યાદ આવ્યો હશે કારણ કે બાળપણ માં જાણતા અજાણતા અફરમેશન નો ઉપયોગ કર્યો છે મતલબ કે કોઈ વાત ને વારંવાર બોલવાથી એ આપણા મગજ માં માં સ્ટોર થઈ જાય છે અને એજ કારણ છે કે કોઈ મેહનત વગર જ ગીતો આપણે ને મોઢે … Read more

જિંદગી બદલાઈ જશે, રોજ સવારે કરો આ કામ | Positive Affirmation in Gujarati

સવારની શરૂઆત આ જાદુઈ શબ્દોથી કરો – Positive Affirmation in Gujarati  શું તમને જિંદગી માંથી રસ ઉડી ગયો છે? તમે જિંદગીથી નિરાશ થઈ ગયા છો ? તમારી જિંદગી માં કઈ નવીન નથી થઈ રહ્યુ તો ચાલી જાણીયે કે કેવી રીતે એક નાનકડા બદલાવથી જિંદગી બદલી શકાય છે. જ્યારે તમે તમારા દિવસની શરુઆત જિંદગી બદલાવી નાખવાની … Read more