હર ઘર તિરંગા ગીત | Har Ghar Tiranga Song In Gujarati | હર ઘર તિરંગા કાવ્ય ગુજરાતી

હર ઘર તિરંગા ગીત: 75 મો સ્વતંત્રતા દિવસ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ હર ઘર તિરંગા કાવ્ય અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ કાવ્ય શોધતા હોઈ છે. તો અમે આજે અમે તેના માટે હર ઘર તિરંગા કવિતા આ લેખ માં જોવા મળશે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ હૈ આયા,

હર ઘર તિરંગા લહરાયા,

ભારત વાસી હર્ષાયા,

હર દિલ મેં યહ દિન ભાયા,

આઓ આઓ સબ મિલ,

બોલો જય જય હિન્દ,

મેરે દેશવાસિયોં,

શહીદોં કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો,

શહીદો કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો।।


આઝાદ ભગત સિંહ રાજગુરુ,

વીરોં કો પ્રણામ કરો,

જલ થલ વાયુુ સેના કા,

સચ્ચે મન ગુણગાન કરો,

આજાદ ભગત સિંહ રાજગુરુ,

વીરોં કો પ્રણામ કરો,

જલ થલ વાયુુ સેના કા,

સચ્ચે મન ગુણગાન કરો,

યહ હૈ આન હમારી,

યહ હૈ શાન હમારી,

મેરે દેશવાસિયોં,

શહીદોં કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો,

શહીદો કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો।।


વન્દે માતરમ્ સબ બોલો,

જન ગણ મન કા ગાન કરો,

વિદેશી વસ્તુઓં કો,

અબ સે બહિષ્કાર કરો,

વન્દે માતરમ્ સબ બોલો,

જન ગણ મન કા ગાન કરો,

વિદેશી વસ્તુઓં કો,

અબ સે બહિષ્કાર કરો,

વિદેશી ભગાવો,

સ્વદેશી અપનાઓ,

મેરે દેશવાસિયોં,

શહીદોં કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો,

શહીદો કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો।।


ભારત દેશ કો ફિર સે અબ,

વિશ્વગુરુ બનાના હૈ,

હમ સબ ભારત વાસી કો,

એક ઓર અનેક રહના હૈ,

ભારત દેશ કો ફિર સે અબ,

વિશ્વગુરુ બનાના હૈ,

હમ સબ ભારત વાસી કો,

એક ઓર અનેક રહના હૈ,

દુશ્મન કો ઝુકાવો,

સદા શિશ ઉઠાવો,

મેરે દેશવાસિયોં,

શહીદોં કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો,

શહીદો કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો।।


‘આવો હમ સબ ગર્વ કરે,

અપને હિન્દુસ્તાન પે,

‘કયું ના ગાવે હમ સબ,

ગીત રાષ્ટ્ર કે નામ પે,

અબ સબ મિલ ગાઓ,

આગે બઢતે જાઓ,

મેરે દેશવાસિયોં,

શહીદોં કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો,

શહીદો કો નમન કરો,

ભારત કો ચમન કરો।।

અમને આશા છે કે તમને આ હર ઘર તિરંગા કવિતા ગમી હશે , તો તમે બીજા લોકો ને પણ શેર કરી શકો છો.


આ પણ વાંચો 

Leave a Comment